První editorial: Proč psychoanalytický týdeník?

Psychoanalýza je fascinující metoda, která nám umožnila získat nový pohled na skutečnosti, které nás formovaly a formují, které ovlivňovaly a ovlivňují náš postoj ke světu a k lidem kolem nás. Umožňuje nám také pochopit postoje ostatních lidí k nám samotným a to, v čem se naše vzájemné postoje prolínají a spoluovlivňují. Toto pochopení nás obohacuje a může mít i terapeutickou hodnotu. Prožíváme a nahlížíme to jako analyzandi, jako frekventanti výcviku, jako analytici. A cítíme potřebu svoje zaujetí pro psychoanalýzu nějak komunikovat s ostatními.

Možná by k výrazu týdeník patřilo vysvětlení - abychom byli schopni s týdenní frekvencí publikovat něco zajímavého, co by přitom mělo odkazy ke kultuře a společnosti, a bylo neseno naším primárním postojem, který vychází z moderní psychoanalýzy... to si možná troufáme příliš. Nicméně je to výzva a pokusíme se jí dostát.

K výrazu nezávislý z podtitulku připojujeme vysvětlení, že editor není členem České psychoanalytické společnosti a ani na to neaspiruje. Naše názory a postoje jsou na ČPS skutečně nezávislé, a tímto prohlášením to dáváme jasně najevo.

Také jsme chtěli v podtitulku uvést, že náš zájmový přesah je širší a mezioborový. Tolik úvodem.

24.2.2006

Aktuální editorial: Rušení služby sblog.cz

K 31.12.2011 dochází k rušení služby sblog.cz, kde byl od roku 2006 umístěn i Psychoanalytický týdeník. - Čtenáři mohou prozatím využít Webarchiv a jeho prostřednictvím získat přístup k archivní verzi; uvedeme však do provozu také novou webovou stránku Psychoanalytického týdeníku.

21.10.2011

Editor Psychoanalytického týdeníku na Twitter.com

Twitter.com/psychoanalyza


Tato stránka slouží k prezentaci.

Plné znění všech publikovaných textů je k dispozici na vlastní stránce Psychoanalytického týdeníku.
Prostřednictvím menu můžete nahlédnout do přehledu publikovaných článků.
Další příspěvky najdete na stránce Psychoanalytického sdružení Theseus epi Kolonoi.

© Psychoanalytický týdeník, e-mail: psychoanalyza@seznam.cz